top of page
3610_3 cover herdruk Barstensvol leven c

Tweede, herziene druk, januari 2020

Op dit moment - april 2024- is de 2e druk helaas uitverkocht. Er wordt gewerkt aan een 3e druk. Nog even geduld dus...

Goed nieuws 

voor iedereen die eens iets héél anders over voeding wil lezen

Januari 2020 verscheen de tweede, geheel herziene druk van 

Barstensvol Leven, een pleidooi voor vitale voeding! 

en januari 2021 verscheen de Duitse vertaling,

met als titel: Vom Acker auf den Teller

 

In deze versie is een deel van de interviews met Nederlandse boeren en onderzoekers vervangen door Duitse boeren en onderzoekers. Deze vervangende interviews zijn verzorgd door Jasmin Peschke.

én in juli 2022 verscheen een Italiaanse vertaling

met als titel: Cibo Vitale, nutrire l"uomo per rigenerare la terra

de Italiaanse vertaling wordt uitgegeven door EcorNaturaSi. (De Italiaanse Odin) en is een 1 op 1 vertaling van de Duitse versie. 

Fijn en belangrijk, want dit boek is actueler dan ooit! Stikstofcrisis, boerendemonstraties, klimaatverandering; steeds meer mensen zien in dat een grondige hervorming van de landbouw broodnodig is. Hoe die landbouwtransformatie eruit moet gaan zien, daarover zijn de deskundigen het nog niet eens. Ecomodernisten (overtuigd dat technologische oplossingen onontbeerlijk zijn om onze voedselvoorziening zeker te stellen) en ecologen (die weten dat, voor het hoogste welzijn van mens en aarde, de grondgebonden biologische landbouw ons allen zal kunnen en moeten gaan voeden) buitelen nog steeds over elkaar heen.

Voeding leeft
Om uit deze discussie te raken is het, volgens de schrijvers van dit boek, noodzakelijk dat we ons bewust worden van de levende kwaliteit van voeding. Dit boek leert je helder(der) te denken en spreken over die levende kant, oftewel de vitaliteit, van voeding.

Maar wat is vitaliteit? En wat is vitale voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onderzoek en bepaal je de vitaliteitswaarde van voeding? En wat doet vitale voeding met je gezondheid? In geen enkel ander voedingsboek worden deze vragen zo duidelijk gesteld. 

 

 

Levende landbouw

Het erkennen en vervolgens verzorgen van de vitaliteitswaarde van onze voeding - te beginnen met het (weer) vruchtbaar maken van onze landbouwgronden, is volgens de geïnterviewden in dit boek (boeren, artsen, koks, bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschappers) van onmiskenbaar belang voor een werkelijk duurzame gezondheid van alle levende wezens.

Vitale toekomst

Voor deze tweede druk konden we niet heen om het actuele proefschrift van Meino Smit over de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Zijn calculaties -hij rekende de totale in- en output van energie en grondstoffen in de landbouw door-  rekenen overtuigend af met de vermeende efficiëntie van de gangbare Nederlandse landbouw. Alles wijst erop dat we – als wij en de aarde ons op een vitale manier willen blijven ontwikkelen- ons moeten oriënteren op een moderne grondgebonden biologische landbouw.

Meer info,

Inkijkexemplaar

Recensies klik hier

Bestel het boek á 29,- (plus 4,-, verzendkosten):  barstensvolleven.nl/bestelling

 

Vitale groe(n)t(e) van Paul Doesburg en Petra Essink

Barstensvol Leven cover.jpg

Eerste druk, oktober 2016

bottom of page