top of page

Deze website wordt momenteel omgevormd tot een portaalwebsite voor onderzoekers, boeren, natuurvoedingskundigen en alle anderen die werken aan de bewustwording en verbetering van de vitaliteitswaarde van onze voeding. 

Vitaal, levenskrachtig voedsel
voor ons en alle volgende generaties 

Appels

Waar gaan wij voor?

Wij zien een nieuwe grondgebonden landbouw voor ons, die met zorg voor de aarde, werkelijk voedend en gezondheidsbevorderend voedsel produceert. Een landbouw waarin een levende, vitale bodem en levenskrachtige planten en dieren centraal staan.

Alleen uit een bodem die bruist van het leven kan voeding voortkomen die écht voedend en genezend is.

Wij kijken op een holistische, integrale manier naar de landbouw, voedsel en gezondheid. Met de bodem als apotheek en de boer als arts van de toekomst. 

Wat mooi is: er bestaan al diverse wetenschappelijke onderzoeksmethoden die de vitaliteit van voeding zichtbaar kunnen maken!

Zoals onderzoek naar micro-organismen in voeding in relatie tot het microbioom, radiësthesie, stijgbeelden-onderzoek, kristallisatiebeelden-onderzoek, biofotonen-onderzoek en plantensap-metingen.

 

Met de uitkomsten van die onderzoeken - die aanvullend zijn op de gebruikelijke voedingsstoffen-analyses - kan een boer op integrale wijze leren sturen op de levenskracht van zijn gewassen en dieren.

Natuurvoedingskundigen en diëtisten kunnen met hulp van deze onderzoeksresultaten onderbouwd adviseren en begeleiden naar een werkelijk gezondmakend voedingspatroon.

En als gewone consument kun je met deze onderzoeksinfo (nog) gezondere voedselkeuzes maken.

Op deze website publiceren wij de komende maanden de meest actuele en spraakmakende onderzoeken naar vitaliteit in landbouw en voeding. Daarnaast vindt u straks informatie over bedrijven, onderzoekers, boeren en journalisten die ‘vitaliteit van voedsel' wezenlijk vinden om vanuit te werken.  U kunt straks doorklikken naar hun websites, cursussen, boeken, podcasts, interviews en onderzoeken.

Community Vitale Voeding, oktober 2021

  • White Facebook Icon
bottom of page