top of page

Petra Essink

Petra Essink (1967) studeerde Humane voeding aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Zij ervoer een verdieping in haar studie toen ze het vak fenomenologie volgde bij de vakgroep biologische landbouw. Tijdens deze colleges daagde bij haar het vermoeden van ‘de simpele waarheid’ dat de gezondste voeding bestaat uit planten en dieren die met respect en liefde zijn geteeld en verzorgd. Na haar afstuderen werkte ze als docent biologie en schreef ze op het Louis Bolk Instituut mee aan een publicatie over de relatie tussen verwerken van indrukken en verteren van voeding. Dit onderzoek maakte haar wakker voor het bestaan van ‘het levende aspect’ van voeding. Ook het feit dat zintuigindrukken een rol spelen in de vertering sterkte haar besef dat voedingswaarde van een voedingsmiddel verder strekt dan de analyseerbare verzameling stoffen ervan. Op dit moment is ze werkzaam als journalist gespecialiseerd in thema’s: landbouw, voeding, gezondheid en onderwijs. Daarnaast werkt ze parttime op een biologische zorgboerderij en staat ze iedere vrijdag achter de groentekraam van de Warmoezerij op de boerenmarkt in Utrecht. 

www.petraessink.nl

Paul Doesburg

Paul Doesburg (1968) studeerde Medische biotechnologie. Na zijn afstuderen werkte hij met veel passie aan kankeronderzoek aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Ondanks het feit dat hij zijn onderzoekswerk fascinerend vond, merkte hij dat hij de visie dat er bij ziekte 'slechts' sprake is van een mechanische verstoring ontoereikend vond. De mens als individu werd in deze visie buiten beschouwing gelaten. Doesburg ging op zoek naar onderzoekswerk waarin ziekte en gezondheid vanuit een systeemdenken benaderd worden. Hij kwam terecht op het Louis Bolk instituut in Driebergen waar ze, in navolging van professor Louis Bolk (1866-1930), in het onderzoekswerk het geheel van organismen of systemen als uitgangspunt nemen. Hier maakte hij kennis met de (voedings)kristallisatiemethode. Hij werkt intussen in Europees verband aan de toepassing en verdere wetenschappelijke acceptatie van deze methode in zijn eigen laboratorium, Crystal Lab.

  • White Facebook Icon
bottom of page