top of page

Verslag bijeenkomst Vitaal Voedsel

Fort ’t Hemeltje in Houten, 8 juli 2022

 

Intro

In totaal waren er 15 personen aanwezig bij de vierde bijeenkomst van het netwerk Vitaal Voedsel op de prachtige locatie van fort ‘t Hemeltje. Tijdens de bijeenkomst is genetwerkt, zijn verhalen verteld en is gesproken over het netwerk in oprichting. Een aantal opmerkingen van de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst: hoopvol en inspirerend; opent perspectieven; fantastische dag, geeft de burger moed; hier krijg ik energie van; een hoop nieuwe dingen gehoord.

 

De foto’s zijn gemaakt door Marc van Woudenberg van Amped.

 

Verhalen

Egbert Limburg van de Zwarte Specht vertelde over een landbouwconcept op biologische basis, dat vertrekt vanuit de bodem. “We geven de telers de mogelijkheid om de grond op een duurzame manier in topconditie te brengen, met als resultaat sterke planten en een hoge opbrengst, met kwalitatief goede producten die lang houdbaar zijn.” Ze proberen de BOVIS-waarde van de planten zo hoog te maken dat ziektes geen kans krijgen. In het POP3-project Samen vooruit in de ecoregio Grenspark Groot Saeftinghe is hij met enkele biologische boeren aan het experimenteren, waarbij productiviteit, ecologie en natuur met elkaar worden verbonden. Daarna liet hij een heldere video https://youtu.be/xJv_iNU7rtA zien over kosten verminderen in de melkveehouderij door een gezonde biologie: “naar een duurzaam systeem van regeneratieve landbouw”.

Roelf Havinga van TEAM Ecosys liet de Bionutrient Meter zien en vertelde hierover. Dit apparaat is ontwikkeld door Dan Kittredge. Met de meter kan je directe veldmetingen van organische stofgehalten in de bodem uitvoeren en de nutriëntendichtheid van landbouwproducten meten. Het is een handzaam instrument waarmee in het veld kan worden gemeten tegen een veel lagere prijs dan bij traditionele analyses. De meting is niet-invasief en niet-destructief voor het monster en maakt een veel groter bereik van voorspellingen mogelijk dan een brix-refractometer. De presentatie van Roelf en de beschrijving van de Bionutrient Meter zijn te vinden via deze link. Eind oktober/begin november komt Dan Kittredge naar Nederland. Dan gaan we onze volgende bijeenkomst plannen, zodat hij een verhaal kan houden.

 

Maarten Klomp vertelde over het Grounded festival in juni, waar veel jongeren zijn geweest. Roelf heeft hier een presentatie gehouden. Maarten geeft aan dat de koppeling van de expertise uit ons netwerk aan deze groep jonge mensen erg interessant is. “Bewijslast voor regeneratieve landbouw en vitaal voedsel zet deze generatie in vuur en vlam.” Wat kunnen we verder doen met en voor deze jongen mensen?

Saira Moeniralam is arts en coach. Ze vertelde ons over haar zienswijze rond voeding en gezondheid. We nemen continu niet lichaamseigen dingen tot ons, die we lichaamseigen maken. “Ik kan iemand de beste voeding geven, maar als je dat niet lichaamseigen kan maken ga je dood. De levensprocessen van plant en dier neem je ook tot je. Atomen bestaan uit informatie en dat is bewustzijn. Onze bestaansgrond is dus informatie en bewustzijn. Voeding brengt informatie binnen en dient gezien te worden en afgebroken te worden.

 

Netwerkanalyse en werkpakketten

Mark Frederiks gaf aan dat  inzicht in ons netwerk van groot belang is. Net zoals mycelium onder de grond netwerken vormt doen wij dat binnen het Netwerk Vitaal Voedsel. Hierbij kunnen we gebruik maken van Blockchain. Hiermee kan je met data decentrale netwerken bouwen op basis van een keten van vertrouwen. Met techniek en data kan je netwerken gaan ondersteunen. Mark liet de video zien van o.a. zijn presentatie op de Blockchain Convention: https://youtu.be/RzJsCRb6zt8?t=22146.

En een animatie met uitleg over Blockchain https://youtu.be/iOlsXFKOCf8. De techniek ligt klaar om transparantie in de voedselketen te creëren op basis van impact indicatoren. Er is dus een voedselsysteem te maken dat iedereen ondersteunt. Volgens Mark wordt met o.a. Blockchain de boer en de bodem weer gezien en gewaardeerd. (presentatie van Mark via deze link)

Mark vertelde dat in de afgelopen maanden meerdere, met elkaar verbonden projecten zijn toegekend. Deze zijn mogelijk voor het netwerk Vitaal Voedsel te benutten.

 • Er is een Memorandum of understanding getekend met de universiteit van Utrecht voor 5 jaar waarbij Local2Local gaat samenwerken.

 • COREnet (2022-2027): dit EU-project investeert 5 jaar lang in kennisontwikkeling voor korte ketens. Stichting Taskforce Korte Keten is projectpartner;

 • EU4Advice (2022-2027): de kern van dit project is kennisdeling en -uitwisseling in de korte keten. EU4Advice functioneert als een nationaal en internationaal steunpunt. AMS Institute en Amped zijn hierin projectpartners;

 • FOODCLIC (2022-2027): dit project richt op stedelijke voedselnetwerken en hun rol in de transitie van het voedselsysteem. De VU is projectleider; 

 • Data Value Center Agri & Food: dit project is inmiddels gestart. Hierin werken twee thematische netwerken van Horizon Europe samen met Smartchain en Smart Agri Hubs. De korte ketenontwikkeling in de MRA is hierin leidend en Voedsel Verbindt is hierbij penvoerder. 

 • Vanuit het AE4EU project hebben wij de living lab ‘Agroecologie Netwerk’ mee opgezet. De coördinatie van dit netwerk van boeren, onderzoekers, ngo’s ligt vooral in handen van de Federatie van Agro-ecologische Boeren

 

Mark liet het netwerk zien dat gemaakt is op basis van 8 LinkedIn bestanden. We kunnen slimheid in onze aanpak brengen door een beeld te krijgen van de personen in het netwerk, waarmee meerdere personen een link mee hebben. Het is van belang dat we meer LinkedIn datasets krijgen. Daarnaast kijken of er manieren zijn om het netwerk in beeld te brengen van degenen die geen LinkedIn hebben.

 

Ongeveer 20 personen hebben de survey rond de werkpakketten ingevuld. Ook hier hebben we er meer van nodig. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we kijken wie heeft aangegeven bij de werkpakketten iets te willen brengen of halen.

 

 

Afspraken

 1. Ophalen van LinkedIn datasets van andere deelnemers in het netwerk.

 2. Meer personen verleiden om de survey in te vullen.

 3. Meeting organiseren met geïnteresseerde jonge mensen van het Grounded festival

 4. De volgende bijeenkomst organiseren we wanneer Dan Kittredge in Nederland is.

 • White Facebook Icon
bottom of page